Yum Maple Balsamic Glazed Pork Chops - Elizabeth Recipes

Maple Balsamic Glazed Pork Chops
INGREDIENTS

PORK CHOPS:

 • 4 bone-in, center cut pork chops
 • olive oil
 • sält änd pepper to täste
 • MäPLE BäLSäMIC GLäZE:
 • 1/4 cup mäple syrup
 • 3-4 Tbsp bälsämic vinegär
 • 2 Tbsp beef broth
 • 1 1/2 tsp Dijon mustärd
 • 1 clove gärlic smäshed
 • 1 sprig fresh rosemäry
 • 1 sprig fresh thyme
 • sält änd pepper to täste


INSTRUCTIONS