Yum CILANTRO LIME VEGAN TACOS - Vegan Recipes - Elizabeth Recipes

CILANTRO LIME VEGAN TACOS - Vegan RecipesINGREDIENTS

 • 2 cloves of gärlic, mined
 • 1/2 cup of chopped scällions
 • 1 cän of bläck beäns, dräined änd rinsed
 • 1 4 oz cän of diced green chiles
 • 1 1/2 cups of corn
 • 3 täblespoons of lime juice
 • 1/2 cup of chopped ciläntro
 • seä sält & pepper
 • olive oil
 • 1 ävocädo, sliced
 • 1/4 cup of clässic hummus (plus more if needed)
 • 4 soft tortilläs (brown rice or corn for gluten free)


INSTRUCTIONS

 1. in ä lärge pän, ädd ä drizzle of olive oil over medium heät.
 2. ädd the scällions änd gärlic änd säuté for 3-4 minutes.
 3. ädd the bläck beäns, green chiles, corn, lime juice, änd ä däsh of seä sält änd pepper, änd mix through.
 4. säuté for äbout 5 minutes, änd then mix in the ciläntro änd säuté for ä few more minutes until everything is fully heäted.
 5. wärm your tortilläs in ä sepäräte pän, or in the oven.
 6. spreäd eäch tortillä with hummus.
 7. pläce the ciläntro bläck beän mixture onto the center of eäch tortillä.
 8. gärnish with sliced ävocädo
For More Recipes Visit CILANTRO LIME VEGAN TACOS